Z nadačných peňazí Silvie Gašparovičovej zriadili JIS na gynekológii
Napísali o nás 2008

Manželka prezidenta SR Silvia Gašparovičová dnes slávnostne prestrihla pásku na novozriadenej jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS) Kliniky gynekológie a pôrodníctva Fakultnej nemocnice s poliklinikou Jána Adama Reimana v Prešove. 

Na jej zriadenie prispela Nadácia Silvie Gašparovičovej sumou cez 900 tisíc korún. Na brífingu Gašparovičová uviedla, že "z nadačných fondov sa rozhodli podporiť projekt, ktorý pomôže hlavne pacientkam s vážnymi diagnózami, ale súčasne uľahčiť aj prácu lekárom. " 

Ako informoval prednosta kliniky gynekológie a pôrodníctva Jozef Adam, pracovisko JIS je určené pre pacientky po onkologicko-gynekologických operáciách. Na novom pracovisku sú štyri polohovateľné postele s matracmi proti preležaninám. Pri každom lôžku sú prístroje, ktoré monitorujú celkový stav pacientky. Ide v súčasnosti o najmodernejšiu techniku na trhu, službukonajúca sestra môže sledovať vo vedľajšej miestnosti všetky pacientky naraz, program umožňuje sledovať zistené výsledky spätne 96 hodín. Prístroje disponujú takmer štvordňovou pamäťou. 

Silvia Gašparovičová si v prešovskej nemocnici súčasne prezrela zrekonštruované pracovisko Kardiocentra jednotky invazívnej kardiológie, kde v celkovej sume 50 mil. Sk došlo v týchto dňoch k prestavbe priestorov a vybaveniu pracoviska novou technikou. Kardiocentrum bolo financované z kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu a bude slúžiť pre celý Prešovský kraj. Ako uviedla riaditeľka prešovskej nemocnice Monika Pažinková, "zámerom FNsP je rozvíjať intervenčnú kardiológiu a toto pracovisko bolo zaradené do siete kardiocentier v rámci SR. " 

Najbližšie plánuje Silvia Gašparovičová z nadačných peňazí podporiť detskú onkológiu v Košiciach, malo by ísť o financie na diagnostický prístroj. 

-mm- 
Zverejnené: 8. 2. 2008 
Autor: R.S. media 
https://www.pis.sk/portal/?c=12&id=3857