Záhradná slávnosť 2006
Tlačové správy 2006

V sobotu 27. mája 2006 sa v priestoroch Grassalkovichovej záhrady Prezidentského paláca uskutočnil 5. ročník Záhradnej slávnosti, ktorá sa niesla v znamení spolupatričnosti a humánnosti. Bolo to už druhýkrát, čo sa Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých stala partnerom neformálneho združenia zahraničných obchodných komôr pri organizovaní tohto podujatia, ktorého hlavným cieľom je pomôcť tým, ktorí pomoc potrebujú. Tento rok sa okruh spoluorganizátorov záhradnej slávnosti rozrástol o mestskú časť Bratislava-Staré mesto. 

Podujatie malo dve časti, detská časť sa realizovala v duchu osláv Medzinárodného dňa detí a privítala približne 500 detí a dospelých, pre ktorých bol pripravený veľmi pestrý program. Snahou organizátorov bolo do hier zapojiť deti rôznych národností, či už sú to deti zdravé, postihnuté alebo z detských domovov. Záštitu nad dopoludňajšou časťou prijala Silvia Gašparovičová, ktorá sa prihovorila prítomným účastníkom a medzi deťmi sa cítila tak dobre, že s nimi zostala až do konca. 

Večerná časť charakterizovala vzájomnú spolupatričnosť a spoluprácu Zahraničných obchodných komôr na Slovensku so štátnymi i neštátnymi subjektami a podnikateľskými spoločnosťami. Táto časť bola pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča, ktorý sa na nej aj osobne zúčastnil. Najdôležitejším momentom tejto časti bola benefičná aukcia, výťažok z ktorej bude venovaný na vopred dohodnuté charitatívne ciele. 

Dražilo sa viac ako dvadsať zaujímavých a hodnotných cien, najväčší záujem bol o predmety vlastnoručne vyrobené deťmi z detského domova z Bernolákova. Dekoračný predmet z tejto dielne sa vydražil za 20.000 SK! Celkový výťažok z benefičnej aukcie vo výške 227.700 SK venovali organizátori podujatia Slovenskej nadácii Silvie Gašparovičovej, ktorá sa ho rozhodla použiť na zorganizovanie letných táborov pre mentálne postihnuté deti s rodičmi a prevádzku linky na pomoc obetiam domáceho násilia.