Záhradná slávnosť v dňoch 8. a 9.júna 2007
Tlačové správy 2007

V piatok 8. júna a v sobotu 9. júna 2007 sa v priestoroch Grassalkovichovej záhrady Prezidentského paláca uskutočnil v poradí už 6. ročník Záhradnej slávnosti, ktorá sa niesla v znamení spolupatričnosti, humánnosti a detskej radosti. Už po tretí krát sa Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých stala partnerom neformálneho združenia Zahraničných obchodných komôr na Slovensku (združuje obchodné komory Dánska, Francúzska, Holandska, Izraela, Írska, Kanady, Rakúska, Švajčiarska, Švédska, Talianska, USA, Veľkej Británie a viacerých arabských krajín) pri organizovaní tohto podujatia, ktorého hlavným cieľom bola pomoc zrakovo postihnutým deťom. Okruh spoluorganizátorov záhradnej slávnosti dopĺňala, rovnako ako minulý rok, mestská časť Bratislava - Staré mesto. 

Podujatie pozostávalo z dvoch častí. Večerná časť v piatok 8. júna bola určená zástupcom politickej scény, podnikateľskej sféry a rôznym reprezentantom diplomacie. Detská časť v sobotu 9. júna bola venovaná oslave Medzinárodného dňa detí, pričom privítala mnoho detí a dospelých, pre ktorých bol pripravený veľmi pestrý program i lákavé občerstvenie. Snahou organizátorov bolo do hier zapojiť deti rôznych národností; či už sú to deti zdravé, postihnuté alebo z detských domovov. Záštitu nad dopoludňajšou časťou prijala pani Silvia Gašparovičová, ktorá túto milú slávnosť rada osobne navštívila. Prihovorila sa prítomným účastníkom a medzi deťmi sa cítila tak dobre, že s nimi zostala až do konca a spolu s manželom trpezlivo podpisovala fotografie pre všetkých záujemcov. 

Večernú časť charakterizovala príjemná atmosféra, ktorú svojím spevom vyčarovala Sisa Sklovska bez nároku na honorár. Táto časť sa konala pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča, ktorý sa na nej spolu s manželkou osobne zúčastnil. Najdôležitejším momentom tejto časti bola benefičná aukcia, ktorú veľmi vtipne moderovali Adela so Sajfom. Výťažok z nej bude venovaný na vopred dohodnuté charitatívne ciele. 

Dražilo sa osemnásť veľmi zaujímavých a hodnotných cien. Najväčší záujem bol o fotografiu pána Karola Kállaya s vlastnoručným podpisom, ktorá sa vydražila za 30.000,- Sk. Celkový výťažok z benefičnej aukcie vo výške 221.500,- Sk použije Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých na pomoc zdravotne handicapovaným nevidiacim deťom, ktoré sú tento rok v jej centre pozornosti.