Základný kurz golfu - pre učiteľov telesnej výchovy na základných a stredných školách
Tlačové správy 2007

V dňoch 23.-24.10.2007 sa uskutočnil základný kurz golfu - pre učiteľov telesnej výchovy základných a stredných škôl. 

miesto konania: Golfový klub Tále 

Priebežný kurz organizuje Asociácia juniorských golfistov Slovenska (AJGOS) na základe finančnej podpory a odbornej realizácie zo strany Tále a.s. 
Podujatie je organizované v rámci programu podpory golfu na školách, ako súčasť projektu Slovenskej nadácie Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých: "Otvorme deťom brány na golfové ihriská". 

Účastníci prvého stretnutia sa venovali teoretickej časti, ktorá obsahovala: popis hry, prípravu hráčov a ich vybavenie, históriu hry. V praktickej časti účastníci absolvovali výučbu základných úderov a hru z rôznych polôh a smerov. 

Získané vedomosti a praktické skúsenosti využijú učitelia na školách, kde vedenie škôl podporuje golf a vytvára podmienky pre jeho realizáciu. Podmienky pre túto činnosť sú rôzne: spolupráca s golfovým klubom v blízkosti školy, alebo vybudovanie driving range, chipping a putting areál na výučbu golfových zručností priamo pri škole. V niektorých školách sa budujú golfové indoorové centrá. 

Golf si svoje miesto na školách postupne nachádza, získava na obľube zo strany žiakov, rodičov a učiteľov. Skúsenosti, nadšenie, profesionalita učiteľov v oblasti metodiky vyučovania a dokonalé zvládnutie hry ich k tomu dovedie. 

Počasie sa vydarilo, podujatie prebiehalo vo veľmi dobrej atmosfére, v plnom pracovnom nasadení vďaka profesionálnemu učiteľovi golfu Jozefovi Sotákovi 

Ďalší kurz je plánovaný na 4.-5.12.2007 v Bratislave. 

miesto konania: Bratislava Golf learning center, Súkromné gymnázium, Žitavská 1 a Golf indoor centrum Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 18 

Do projektu sú zapojení učitelia a školy: 
Eva Dubenová Súkromné gymnázium, Oravská 11, 010 01 Žilina 
Jana Veselá Mestská základná škola, Lipová 2, 015 01 Rajec 
Mirka Pružincová Základná škola, Rastislavova ulica 416/4, 97101 Prievidza 
RNDr. Tibor Kráľ Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 18, Bratislava 
Mária Lorinčíkova Súkromné gymnázium, Žitavská 1, 821 07 Bratislava 
Pavel Spišiak Súkromné gymnázium, Žitavská 1, 821 07 Bratislava 
Daniela Jorčíková ZŠ s MŠ, Pionierska 2, Brezno 

V roku 2008 sa budú organizovať školenia pre ďalších záujemcov, ktorých myšlienka golfu na školách zaujala a svoje nadšenie pre hru majú záujem odovzdávať študentom.