"Život bez násilia" - pani Silvia Gašparovičová predstavila nový projekt nadácie
Tlačové správy 2007

Pani Silvia Gašparovičová, prezidentka Slovenskej nadácie Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých, predstavila na tlačovej konferencii dňa 2.4.2007 pri príležitosti otvorenia regionálneho strediska pre pomoc obetiam násilia projekt nadácie "Prvá ľudová akadémia - Život bez násilia". 
Dlhodobý projekt "Život bez násilia" uviedla pani Gašparovičová slovami: "Vychádzali sme zo súčasnej situácie a z potreby pomôcť. Pretože násilie v spoločnosti, v rodinách, ale aj v školách, je závažným problémom s dlhodobými následkami. Naše regionálne stredisko pre pomoc obetiam, najmä domáceho násilia, je komplexným projektom pomoci". 
Nadácia zriadila v spolupráci s partnermi v západoslovenskom kraji zariadenie, ktoré bude poskytovať všestrannú podporu a pomoc obetiam domáceho a spoločenského násilia, komplexný prístup zabezpečí multidisciplinárny tím zložený z potrebných odborníkov. Zariadenie pozostáva z linky pomoci, krízového centra a vzdelávacieho strediska. Cieľom projektu je znížiť negatívne následky násilia v spoločnosti prostredníctvom pomoci obetiam a zvýšiť prevenciu pred násilím prostredníctvom informovanosti a vzdelanosti. 

Pani Silvia Gašparovičová na záver svojho príhovoru informovala o medzinárodných kontaktoch, ktoré v tejto oblasti nadviazala na zahraničných cestách. Pútavo porozprávala o nedávnych skúsenostiach z Talianska a Írska, kde majú prepracovaný systém pomoci obetiam násilia. Prvú dámu SR v zahraničí veľmi zaujala veľká podpora a ochota dobrovoľných pracovníkov v krízových centrách, ale aj pomoc od štátu. 

Na tlačovej konferencii v priestoroch hotela ECHO v Bratislave sa novinárom prihovorili a odpovedali na otázky aj predstavitelia občianskych združení a štátnej správy, Mgr. Marta Bujňáková z Ministerstva vnútra SR, JUDr. Stanislav Gaňa z Kancelárie prezidenta SR, za generálneho sponzora Philip Morris Slovakia PhDr. Andrea Gontkovičová a zo Slovenskej nadácie Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých PhDr. Elvíra Chadimová. Záverom sa prítomní zhodli v tom, že je potrebné nielen bezprostredne pomôcť obeti násilia, ale aj dlhodobo školiť ľudí prvého kontaktu, zvýšiť informovanosť spoločnosti a venovať sa prevencii. 
Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej ďakuje partnerom a sponzorom projektu "Život bez násilia" - generálnemu partnerovi Philip Morris Slovakia s.r.o., ORIN PANACEA, o.z., Konto Orange n.f., Trnavský samosprávny kraj, Slovak Telekom a.s. a ISTROBANKA a.s..

Tlačová beseda k otvoreniu regionálneho strediska pre pomoc obetiam domáceho násilia: