Život bez násilia, pomoc ženám a deťom ohrozeným domácim násilím s pomocou založeného o.z. Ružový telefón - RTOZ a linky pomoci

Cieľová skupina: obete domáceho násilia, ženy ohrozené sociálnou exklúziou.

Zameranie projektu: Pomoc týraným ženám a neúplným rodinám s deťmi v krízových situáciách a pri ich existenčných otázkach, pomoc občanom ohrozeným sociálnou exklúziou v spolupráci s OZ Ružový telefón, poradenstvo na linkách pomoci 02/5244 22 11, 0902 403 153, osobné poradenstvo v Mieste prvého kontaktu v Univerzitnej nemocnici Bratislava na Mickiewiczovej ul. č. 13 v Bratislave. Zníženie dopadu existenčných problémov prostredníctvom finančnej podpory, vzdelávacích kurzov, medzinárodná spolupráca pri monitorovaní problému domáceho násilia, výmena skúseností.

2007 - 2014: Realizácia intenzívnych vzdelávacích kurzov a sociálno-komunikačných tréningov pre občanov ohrozených sociálnou exklúziou a obete domáceho násilia, a to prevažne matky s malými deťmi Trnavský samosprávny kraj


Trvanie projektu:
2007 - 2014

Dary v celkovej hodnote: 309 172,13 EUR

Partneri projektu: 
Adrev s.r.o. 
Celox s.r.o.
Dell s.r.o.
Istrobanka, a.s. 
Konto Orange n.f.
Microsoft Slovakia s.r.o. 
MSC-SUZUKI Slovensko 
Nábytok GALAN - Peter Galan 
Naceva-Slovakia s.r.o.
Nadácia Charities Aid Foundation America (Generálny partner projektu 2006, 2007) 
PALMA TUMYS a.s. 
Philip Morris Slovakia s.r.o. (Generálny partner projektu 2006, 2007, 2008)
Slovak Telekom a.s.
Slovenská komisia pre UNESCO 
Slovenské elektrárne a.s., člen skupiny Enel (Generálny partner projektu 2010) 
STRABAG a.s.
Trnavský samosprávny kraj
VVED, s r.o. 
2%-ná časť z dane PO a FO