Zmodernizovaná učebňa vďaka manželke prezidenta SR pani Silvii Gašparovičovej
Podporili sme v 2008

Základná škola internátna pre slabozrakých a nevidiacich na Svrčej ulici v Bratislave má ďalšiu zmodernizovanú učebňu. Dňa 25. novembra 2008 pani Silvia Gašparovičová slávnostne odovzdala žiakom tejto školy do užívania špeciálne školské stolíky. Pomocou projektu "Pomoc pre zdravotne hendikepované deti" táto škola už druhý krát pocítila pomoc od Nadácie panie Silvie Gašparovičovej. "Som rada, že ani partnerom a sponzorom nie je ľahostajné vzdelávanie a pomáhajú podporovať tieto projekty. Takto môžeme spoločne odovzdávať pomôcky, ktoré sú veľmi dôležité pre výučbu a skvalitnenie života týchto detí," uviedla pani Gašparovičová. 
Pedagógovia následne predstavili pani Gašparovičovej interaktívnu tabuľu a spôsob výučby prostredníctvom tejto modernej pomôcky. Špeciálne stolíky v hodnote 72-tisíc slovenských korún Nadácia pani Silvie Gašparovičovej "Vzdelanie a zdravie pre všetkých" zakúpila aj vďaka sponzorovi Motor-Car Banská Bystrica. Prvá trieda na tejto základnej škole bola do užívania odovzdaná v júni 2007.